Polar Bear Halo Mug

SKU:
12-12-408

Ceramic Halo Mug with Polar Bear